Side / Rent Senter

Social

Rent Senter

TotenBadet har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra.

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

www.rentsenter.no

 

 Medlemsvilkår Rent senter

Totenbadet Vestre Toten KF har
inngått avtale om Rent senter med
Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø
på våre treningssentra.Vi
tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.Som
medlem av Totenbadet tar jeg avstand
fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig
mislighold av medlemsavtalen som gir Totenbadet
rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.Jeg forplikter meg til ikke å bruke
dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er
kjent med at lista til enhver tid kan finnes på
www.rentsenter.no Totenbadet
har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der
senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg
innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg
bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi
dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt
foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg. Dersom
jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale,
og Totenbadet har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse
fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter
Legemiddelloven,
§ 24 a. Bruk av
dopingmidler på Treningssenter kan bli politianmeldt.
   

                     


Totenbadet

Badelandveien 74
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 91 80
Epost: post@totenbadet.no
Powered by Dynasite 1.3