Side / Dønningen

Social

Dønningen

Anleggets hovedbasseng og et av Norges største bølgebasseng. Bølger hver halve time. Alles favoritt, både liten og stor. Første bølge på helg og i ferier kommer ca 11.30.

Totenbadet

Badelandveien 74
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 91 80
Epost: post@totenbadet.no
Powered by Dynasite 1.3