Side / Barnebasseng

Social

Barnebasseng

Et basseng for de aller minste. Ligger ved siden av Dønningen og inneholder leke klosser og fontene.

Totenbadet

Badelandveien 74
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 91 80
Epost: post@totenbadet.no
Powered by Dynasite 1.3